top of page

Kjære venner,

 

på denne siden kan du finne forklaringer knyttet til medlemsavgifter, betalingsmåte for medlemsavgifter og innmelding i Foreningen og dens ulike grupper. Vi ber alle om å lese hele teksten nøye og bestemme hvilken type medlemskap de ønsker, og ut ifra dette melde seg inn i Foreningen eller en av dens grupper.

 

Støttende medlem av foreningen

Ved å kun melde deg inn i Foreningen er du ikke underlagt noen forpliktelser, men du får tittelen støttemedlem. Som støttemedlem er du ikke forpliktet til å betale avgiften, og du har ikke alle rettigheter og rabatter som fullverdig medlem. Du kan endre medlemsstatusen din når som helst ved å fylle ut registreringsskjemaet for fullt medlemskap og betale den årlige medlemsavgiften for foreningen. Registreringsskjema

 

Fullstendig medlem av foreningen

Ifølge vedtektens pkt. 7: "Fullverdig medlem av Foreningen kan være enhver borger i Norge som godtar denne vedtekt, som har meldt seg inn i Foreningen (skriftlig eller via hjemmesiden) og betalt den årlige avgiften." For at du som fullverdig medlem skal realisere alle rettigheter og rabatter, samt. gi full støtte til foreningens arbeid og eksistens, må du i tillegg til registrering også betale den årlige medlemsavgiften. Som fullverdig medlem får du rabatt på medlemskap i de ulike gruppene og betaler følgelig halvparten av den vanlige månedsavgiften.

Registreringsskjema

 

Innmelding i gruppene

For å bli medlem i en av gruppene, må du fylle ut registreringsskjemaet for ønskelig gruppe. Hvis du ikke er medlem av Foreningen og ikke ønsker å være det, eller hvis du er støttemedlem, betaler du full månedsavgift for gruppen. Dersom du allerede er fullverdig medlem av foreningen, får du rabatt og betaler kun halvparten av medlemsavgiften for gruppen. Dette betyr at det er nødvendig med utfylt innmeldingsskjema til Foreningen, innmeldingsskjema til bestemt gruppe og betalt årlig avgift til for å ha rett til rabatt.

 

Innmeldingsskjema:

Folkedans barnegruppe

Folkedans ungegruppe

Folkedans voksengruppe

Sang gruppen

 

Betaling av medlemsavgift

 

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT FOR FORENINGEN

På årsmøtet, avholdt 18. november 2022, ble det vedtatt at årskontingenten er 300 kroner for voksne og 150 kroner for barn.

Vi inviterer alle til å støtte arbeidet og eksistensen til vår forening ved å betale årlig avgift, slik at vi kan tilby mest mulig innhold av enda bedre kvalitet. Alle som betaler den årlige medlemskapsavgiften får rabatt på billetter til kulturarrangement i regi av Foreningen, samt rabatt på medlemsavgiftene i de ulike gruppene.

I henhold til lovbestemmelser må vi for hvert registrert medlem sende inn bevis på innmelding og betalingsbevis. Hvis du ikke har registrert deg ennå, kan du gjøre det ved å fylle ut registreringsskjemaet. Betaling av medlemskontingenten må skje gjennom banken eller via Vipps.

Dette gjøres ved å logge inn i banken og foreta en innbetaling på 300 kroner til Foreningens konto 1503.20.79765. I "MELDING / KID NUMMER"-feltet, oppgi: "MEDLEMSKAP 2024 Navn og etternavn".

Eller du kan betale medlemskontingenten din gjennom Vipps. Vårt "Vipps"-nummer er 19155. I «melding» feltet oppgi '"MEDLEMSKAP 2023 Navn og etteravn".

For hvert påfølgende år vil du automatisk få tilsendt en faktura for betaling av medlemskontingenten. Du kan si opp medlemskapet ditt når som helst ved å melde deg ut av foreningen. Form

Vi takker alle som støtter vårt arbeid også på denne måten.

 

NB! : Det er svært viktig at alle som har egen bankkonto betaler medlemskontingenten for seg selv. Det er ikke tilsvarende om vi får én utbetaling på 600 kroner for to personer eller to separate utbetalinger på 350 kroner hver. Når vi presenterer oss for kommunen, når vi søker om tilskudd eller når vi ber om noe form for støtte og oppgir antall medlemmer, er det kun individuelle utbetalinger knyttet til betalers navn som er gyldige for oss. Derfor ber vi alle om å ikke betale to eller flere medlemskontingenter fra én konto, men betale hver enkelt individuelt.

 

MEDLEMSKAPSAVGIFT FOR GRUPPENE

 

Medlemskap i gruppene betales to ganger i året, ved begynnelsen av hver halvsesong. Utlevering av faktura for betaling av kontingent er i januar og september. Størrelsen på medlemskontingenten oppgis på månedsbasis, men medlemskapet betales for hele halvsesongen, uavhengig av hvor mye noen var fraværende/deltok på arbeidet til seksjonen han var medlem i.

 

På årsmøtet, avholdt 18. november 2022, ble det vedtatt at månedsprisen blir følgende:

Folkedans for voksne: fullt beløp 700 kroner, rabattert beløp for fullt medlemskap 350 kroner per måned.

Folkedans for barn og Folkedans for unge: fullt beløp 400 kroner, rabattert beløp for fullt medlemskap 200 kroner per måned.

Sang gruppen: fullt beløp 200 kroner, rabattert beløp for fullt medlemskap 100 kroner per måned.

Påmeldingsskjema forening
Vanlig medlem

Takk for av dere ble medlem av Serbisk Foreningen Ras

Upisnica punopravni član
Påmeldingsskjema folkedansgruppe

Takk for av dere ble medlem av Serbisk Foreningen Ras

Folk.sekcija za odrasle
Påmeldingsskjema barnas folkedangruppe

Takk for av dere ble medlem av Serbisk Foreningen Ras

Folk.sekcija za decu
Påmeldingsskjema sang gruppen

Takk for av dere ble medlem av Serbisk Foreningen Ras

Upisnica u pevačku sekciju
Påmeldingsskjema folkedangruppe for unge

Takk for av dere ble medlem av Serbisk Foreningen Ras

Upisnica Omladinska sekcija
Upisnica podrzavajuci član
Påmeldingsskjema forening 
Støttemedlem

Takk for av dere ble medlem av Serbisk Foreningen Ras

Melde deg ut av foreningen

Vi takker deg!

Исписница из друштва
bottom of page