top of page

Årsmøte
holdt 23. april 2024.

Den 23.04.2024 ble det avholdt Årsmøte hvor det var til stede 18 medlemmer av SF Ras.

På møtet ble det presentert en gjennomgang av fjorårets aktiviteter, økonomisk rapport, forslag til aktivitetsplan for inneværende år, og det ble vedtatt endringer i foreningens vedtekter.

Etter at to styremedlemmer trakk seg, ble det også valgt nye medlemmer til styret, slik at det nye styret har følgende sammensetning:

 1. Marina Đorić - leder

 2. Milijana Stanković - kasserer

 3. Tatjana Ašanin - representant for Serbisk foreningen Ras i Serbisk Riksforbund i Norge

 4. Dana Milutinović - styremedlem

 5. Anastasija Popović - styremedlem

De nye styremedlemmene er:

 1. Marija Putnik - styremedlem

 2. Nenad Aleksić - styremedlem

 3. Magdalena Dragojević - styremedlem

 4. Nataša Ignjić - styremedlem

 5. Snežana Drašković - styremedlem

Fordelingen av oppgaver og ansvarsområder innenfor styret vil bli gjort på et styremøte som vil bli avholdt den 13.05.2024.

Endringer i vedtektene:

 • Paragraf 10 i vedtektene: "Medlemsavgiften for seksjonen betales to ganger i året ved utløpet av hver halvsesong.

 • Forslag til endring: Medlemsavgiften betales ved begynnelsen av hver halvsesong.

 • Paragraf 15 i vedtektene: "Det ordinære årsmøtet skal innkalles av styret senest 2 måneder på forhånd.

 • Forslag til endring: Det ordinære årsmøtet skal innkalles av styret senest 1 måned på forhånd. I tråd med dette er fristen for å fremlegge forslag til dagsordenen forkortet fra 1 måned til 14 dager, samt fristen for endelig innkalling til årsmøtet, som er forkortet fra 14 dager til 7 dager før datoen for innkalling til årsmøtet.

 • Endringene ble vedtat.

Vi håper på et vellykket år og godt samarbeid.

Vi vil benytte anledningen til å minne dere om at på nettsiden kan dere stille spørsmål og delta aktivt i utvekslingen av ideer og gi innspill til vårt arbeid.

Sammen kan vi bidra til at vårt samfunn når sitt mål, som er "å bevare vår serbiske kultur, ånd og tradisjon, samt å knytte bånd og utvikle vennskap og samarbeid mellom det serbiske og det norske folket, så vel som alle de menneskene som oppriktig føler vennskap mot serbere og ønsker å pleie det."

Vi takker dere alle som gjennom deres tilstedeværelse på årsmøtet har støttet foreningens arbeid, og gitt konstruktive forslag til forbedring av arbeidet.

Vennlig hilsen,

Styret i SD Ras

bottom of page